x
I M A GJ I N A T A

Zgjidhje Printimi Sales: 0698496111, Service: 0698496111

Sherbim Postimi

Sherbim Postimi

Duke ofruar shërbime MAIL, Kompania Imagjinata mund të ofrojë një zgjidhje gjithëpërfshirëse 
që përfshin projektimin, printimin dhe postimin e drejtpërdrejtë të produkteve të personalizuara, 
duke u ofruar shërbime bizneseve që kërkojnë strategji efikase dhe efektive të marketingut dhe komunikimit

Printim dhe Postim

Prodhimi i materialeve të printuara si kartolina, fletushka, broshura dhe dërgimi i tyre direkt tek klientët ose një audiencë e synuar.

Variable Data Printing

Printim i personalizuar që ndryshon tekstin, grafikën ose imazhet nga një pjesë e printuar në tjetrën pa ndërprerë procesin e printimit, ideal për fushata marketingu të personalizuara.

Liste e Targetuar per Postim

Sigurimi dhe menaxhimi i listave të postimeve për të siguruar që materialet të arrijnë audiencën e synuar.

Transporti & Llogjistika

Përmbushja e porosisë: Trajtimi i të gjithë procesit nga marrja e një porosie deri te printimi, paketimi dhe dërgimi i produktit direkt te klienti. Ndjekja dhe Raportimi: Ofrimi i shërbimeve të gjurmimit për artikujt e dërguar me postë dhe raportimi i statusit të dorëzimit tek klientët.

True Print Solutions

Nor again is there anyone who loves orpursues or desires to obtain pain of itself, because it is pain, but because occasionally circumstances occur.

Sherbim ndaj Biznesit

Ky sherbim i ofrohet te gjithe games se Bizneseve

 • Businesses

  Give you a complete account of the system, and expound theactual teachings of the great explorer rationally encounter consequences that are extremely

 • Sports

  Give you a complete account of the system, and expound theactual teachings of the great explorer rationally encounter consequences that are extremely

 • Breweriers

  Give you a complete account of the system, and expound theactual teachings of the great explorer rationally encounter consequences that are extremely

 • Fundraisers

  Give you a complete account of the system, and expound theactual teachings of the great explorer rationally encounter consequences that are extremely